اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۳۲۲۳۱۵ ۱۳ ۰
۳۳۳۲۲۳۱۶ ۱۳ ۰
۳۳۳۲۲۳۱۷ ۱۳ ۰

فکس
۳۳۳۲۲۳۱۷ ۱۳ ۰

تلفن همراه
۹۱۱۳۳۵۳۶۴۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی رشت،
خیابان مطهری ، ساختمان نگین ، طبقه دوم ، واحد 5

دفتر ترجمه رسمی مهر 33322315-013

دفتر ترجمه رسمی مهر شماره (539)
مترجم رسمی قوه قضاییه: فلورا روزمهر
ادرس :رشت - خیابان مطهری -تقاطع حاجی اباد - ساختمان نگین - طبقه دوم
ساعت کار : 8 صبح الی 2 بعد از ظهر
013-33322315
013-33322316
013-33322317

ادامه...